Ogrodzenia wysypisk śmieci - sortowni odpadów

Ogrodzenie na sortowanie śmieci i wysypiska

Ogrodzenie wysypiska śmieci


Wysypiska śmieci - szczególne miejsca o szczególnych wymogach

Wysypiska śmieci i sortownie odpadów to miejsca niebezpieczne, na co wpływ ma wiele czynników. Obecne tam odpady bardzo często są niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Składowane są tam śmieci, które każdego dnia gromadzone są w naszych domach, a następnie wyrzucane do kontenerów. Nie trudno sobie zatem wyobrazić, co się wśród nich znajduje i jak bardzo destrukcyjny wpływ może mieć to na organizm człowieka. Wysypiska śmieci tworzone są najczęściej na peryferiach miasta, w pewnej odległości od osiedli mieszkalnych. Nie gwarantuje to jednak solidnego bezpieczeństwa i nie w każdym przypadku chroni nas przed wpływem zanieczyszczonego powietrza. Można jednak zmniejszyć ryzyko wypadków, które mają tam miejsce i zabezpieczyć obszar przed przedostaniem się osób do tego nieupoważnionych. Szczególnie dotyczy to dzieci, które oddalając się niekiedy od swoich rodziców, są ciekawe nowych, nieznanych im jeszcze miejsc. Dobre ogrodzenie jest zatem konieczne, aby sortownie odpadów i wysypiska śmieci były niedostępne dla najmłodszych, ale także dla zwierząt.

Siatka i ogrodzenie wysypiska sortownia śmieci


Jakie ogrodzenia dla wysypisk śmieci?

Podstawowe pytanie, które nasuwa się przy okazji zabezpieczania wysypisk śmieci, dotyczy wyboru ogrodzenia oraz tego jakie powinno mieć ono cechy, aby spełniało zamierzoną rolę. Przede wszystkim musi być wykonane z odpowiedniego tworzywa, które charakteryzować się będzie dużą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, ale także na wpływ czynników chemicznych i mechanicznych, które w tych miejscach odgrywają kluczową rolę. Takim materiałem jest polipropylen, czyli tworzywo sztuczne, posiadające cechy doskonale odpowiadające tym wymaganiom. Ponadto, ogrodzenie powinno mieć odpowiednią wysokość, aby nie wydostawały się poza wyznaczony teren wszelkiego rodzaju papiery, folie i tekstylia, które stwarzają zagrożenie dla środowiska i człowieka poprzez ich długi rozkład i zanieczyszczanie gleby. Proponowane przez nas siatki mają wysokość od 3,00 m do 6,00 m. Kolejną cechą dobrego ogrodzenia wysypisk śmieci jest rodzaj konstrukcji. BAGAN oferuje ogrodzenia pochyłe, czyli montowane pod kątem, co jest dodatkowym zabezpieczeniem przed wydostaniem się odpadów poza wyznaczony teren. Nie bez znaczenia jest także masywność i ciężar ogrodzenia. Siatki są lekkie, co jest zupełnym przeciwieństwem ciężkich konstrukcji stalowych. Trzeba pamiętać również o zabezpieczeniu obszaru wysypiska śmieci lub też sortowni odpadów na całej ich szerokości i długości.

  • Ogrodzenia wysypisk śmieci oraz sortowni odpadów
  • Siatki zabezpieczające składowiska odpadów

Ogrodzenie wysypiska pochyłe - pod kątem

Ogrodzenie wysypiska pochyłe - pod kontem

 

 

Ogrodzenie wysypiska pochyłe - pod kontem


Siatka na ogrodzenieu wysypiska


Naszego typu ogrodzenia są stawiane sukcesywnie na wysypiskach odpadów komunalnych w UE.

Sortownaia śmieci wysokie ogrodzenie wysypiska


Wydostające się lekkie odpady unoszone przez powietrze (papiery i tekstylia, folie) zanieczyszczające okolice wokół składowiska odpadów komunalnych wymagają zabezpieczeń.
Ogrodzenia zewnętrzne - pełne zestawy montażowe ograniczają wydostanie się lekkich odpadów np: ulica, posesja sąsiada (pola uprawne) oraz zieleń leśną.

Siatki ochronne na sortownie śmieci


Nasze ogrodzenia to niedrogie, lekkie konstrukcje o wysokości od 3,00 m do 6,00 m, które skutecznie chronią, w przeciwieństwie do konstrukcji stalowych - niskich, ciężkich i droższych. Wykonane są z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, charakteryzującej się dużą wytrzymałością i małą masą własną.
Ogrodzenie składowiska odpadów - śmieci

 

Zabezpieczenie wysypiska śmieci siatki

 

Piłkochwyty - siatki piłkochwyt
Charakterystyka długość: dowolne długość
wysokość: 3m, 4m, 5m, 6m, 8m,
Rodzaj siatki: dowolna (według życzenia klienta)
kolor siatki: zielony, niebieski,
 
Piłkochwyty - pilkochwyt

Piłkochwyty

Piłkochwyty - piłkochwyt:

Charakterystyka długość: dowolne długość
wysokość: 8m, 6m, 5m, 4m, 3m,
Rodzaj siatki: 4,5x4,5, 8x8, 10x10, 12x12
kolor siatki: zielony, niebieski, biały, czarny
 
ogrodzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego

Ogrodzenia Boisk

Ogrodzenie boiska:

Charakterystyka długość: dowolne długość
wysokość: 8m, 6m, 5m, 4m, 3m,
Rodzaj siatki: 4,5x4,5, 8x8, 10x10, 12x12
kolor siatki: zielony, niebieski, biały, czarny